Přírodní kolagen | Knihařství a papírnictví | Rybářské potřeby | Auta | Kalendáře | CD/DVD
http://www.artpapir.cz/

AKTUALITY

10. 10. 2011
6. 12. 2008
6. 12. 2008

NÁVŠTĚVNOST

KONTAKTUJTE NÁS

Petr Kutač
608 608 557
591 136 476
artpapir@artpapir.cz
Status

INFO

REGISTROVANÍ

Aktuality

Tisk je prováděn na zařízení CANON C1 v kvalitě srovnatelné s ofsetovým tiskem. Zvolte si také na jaký papír bude tisk proveden. Nabízíme standardní 90g, 135g, křídový 160g , 200g, 250g a 300g. Formát A4, A3 nebo A3+ (305x457). Formáty větší než A3 jsou vhodné pro tisk "na spad" = až do kraje plochy. Při tisku na A3 musíme počítat s tzv. technickými okraji, což je netisknutelná plocha ve velikosti cca 5-7 mm po okraji stránky. V případě tisku na A3+ lze vytisknout plnou A3 a technické okraje oříznout. Ceny za všechny formáty A3 jsou stejné = A3 = A3+ . Neúčtujeme příplatky, ale požadovaný formát je nutno napsat do poznámek k tisku.

Další stroje pro běžný a produkční tisk: CANON CLC 5151, CANON CLC 1160, MINOLTA C452, MINOLTA BIZHUB C350, MINOLTA Di 350 a další

Velkoplošný tisk provádíme na digitálních zařízeních Mutoh Osprey 250, Mimaki JV3-250 a Mimaki JV3-160. Maximální tisková šíře je 250cm, rozlišení až 1440 dpi a rychlost produkce až 25 m2/hodinu.

Klasickou řazanou reklamu realizujeme na velmi přesném řezacím plotru Roland GX24 CAmm1. Maximální pracovní šířka je 600mm.

 

 

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE PROSÍM, NEŽ OBJEDNÁTE

Obchodní podmínky poskytnutí tiskových služeb - platné od 7.12.2008

Odesláním mailu s požadavkem na digitální tisk vzniká kupní smlouva na digitální tisk dle technických parametrů uvedených v popisu tiskové technologie na těchto stránkách. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (ART PAPÍR s.r.o., Chelčického 691/8, Ostrava 1 702 00, IČO: 26784564, DIČ: CZ26784564) a fyzickými či právnickými osobami (dále zákazníci) se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoliv objednávku bez odůvodnění.

Povinosti zákazníka

Obsahem závazků zákazníka je především povinnost za objednané potisky a dopravu zaplatit cenu specifikovanou v ceníku na www.artpapir.cz, případně jinou cenu, pokud se na ní ovšem předem dohodnul s prodávajícím mailem (vztahující se ke konkrétní objednávce). Cenu je zákazník povinen uhradit i pokud svévolně bez předchozího souhlasu prodávajícího objednávku z jakéhokoliv důvodu stornoval. Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se doby doručení zakázky, není zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení zakázky (blíže o doručování v oddíle "Dodací lhůty" níže). Platný ceník prodávajícího je dostupný na internetové adrese www.artpapir.cz Zákazník ručí za správnost údajů, které uvedl v objednávce. Zákazník ručí za to, že realizací tisku z jím dodaných dat nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek). Prodávající není povinen upozornit zákazníka na data neodpovídající technické specifikaci, dle které je povinen zákazník data k tisku dodat (prodávající neprovádí žádné kontroly dodaných dat a má se za to, že zákazník je plně seznámen s technickými požadavky na data a že zákazník výslovně prohlašuje, že jím zaslaná data k tisku odpovídají specifikaci, kterou prodávající na vstupní data požaduje). Zákazník je též povinen při dodání zakázky ihned provést kontrolu množství dodaného tisku a o případném množstevním nesouladu ihned mailem informovat prodávajícího. Pro reklamační řízení je nutné v takovém případě uchovat kompletně celou dodávku včetně obalového materiálu a výplní balíku. Při zjištění poškození tisků při přepravě je zákazník povinen do 24 hodin od obdržení zásilky s tisky o tom informovat prodávajícího mailem. Neučiní-li tak, má se za to že k žádnému poškození při přepravě nedošlo (na pozdější reklamace nebude brán zřetel).

Reklamace
Oprávněně reklamovat lze pouze obsahový nesoulad tisku, na nějž si zákazník
výslovně v objednávce vyžádal zhotovení tištěné korektury, která mu následně byla fyzicky doručena a odsouhlasena mailem a která se výrazně odlišuje od finálního tisku. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatným tiskem z původně dodaných dat v souladu se schválenou korekturou. Právo na jakoukoliv reklamaci tiskových služeb zaniká, pokud zákazníkem dodaná data neodpovídají technické specifikaci prodávajícího a také pokud si zákazník výslovně v objednávce nevyžádal zhotovení zkušebního tisku a fyzické zaslání tisku ke korektuře před zahájením samotného tisku. Prodávající nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a běžnými vlastnostmi použité tiskové technologie specifikované na těchto internetových stránkách - tj barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku. Vyžaduje-li zákazník barevnou shodu, je směrodatná potvrzená korektura fyzického tisku - pokud si ji zákazník neobjednal a nepotvrdil mailem, je reklamace neoprávněná a bude zamítnuta bez dalšího zkoumání. Vzhledem k technickým specifikům digitální tiskové technologie používané pro tisk prodávajícím nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev s výsledným tiskem (ten je realizován s výstupním profilem ISO Coated, jehož barevnosti přibližně - ovšem ne absolutně odpovídá) - tj prodávající negarantuje absolutní shodu s konkrétním tiskovým standardem. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku s jeho původní představou je na straně prodávajícího.

Platební podmínky:

1. Dobírkou - tisky jsou zaslány dobírkou na udanou adresu. Cena dopravy je v tomto případě 150 Kč. Zasílá se obchodním balíkem. Na platbu dobírkou není nárok - prodávající má dle svého uvážení právo požadovat úhradu bankovním převodem předem, nikoliv dobírkou. 2. Bankovním převodem předem - po ověření příchodu částky na účet budou tisky zhotoveny na druhý pracovní den a na další pracovní den proběhne expedice. Cena dopravy je v tomto případě 120 Kč. Zasílá se obchodním balíkem Českou Poštou.

Dodací lhůty:

Běžně jsou zakázky realizovány do dvou pracovních dnů od závazné objednávky tisku (pokud zákazník požaduje korekturu fyzického tisku, potom je to na druhý pracovní den po obdržení zprávy o schválení korektury zákazníkem. Expedice probíhá většinou do dvou pracovních dnů po realizaci tisku objednávky. Prodávající negarantuje dodržení konkrétního termínu a také nemůže garantovat doručovací termíny zásilek s tisky vzhledem k využití služeb třetího subjektu - přepravní společnosti - kvalitu jejichž služeb nemůže nijak ovlivnit. Prodávající svůj závazek vyplývající z objednávky (smlouvy) splnil okamžikem předání zásilky s tisky smluvnímu přepravci.

Jak u nás objednat tisk ?

1. Jako první krok se důkladně seznamte s obchodními podmínkami.
2. Připojte soubor pdf v objednávce, nebo zašlete data dle požadovaných specifikací mailem , případně na www.uschovna.cz či poštou na CD-R. Tisk bude proveden do druhého pracovního dne a na další pracovní den bude zásilka expedována dobírkou obchodním balíkem dobírkou na vaši adresu. Za poštovné a balné účtujeme jednotnou částku 150 Kč, bez ohledu na rozsah objednávky (v případě, že platíte předem bankovním převodem, je tato částka o 30 Kč nižší). Chcete-li mít ovšem jistotu, že výstupní tisk odpovídá vašim představám, je nezbytně nutné výslovně v objednávce uvést, že si přejete vytisknout a fyzicky zaslat první výtisk pro účely odsouhlasení korektury. V takovém případě se tisk zakázky pozdrží do vašeho mailového odsouhlasení fyzické korektury. Cena za zhotovení a zaslání korektury (standardní dopis poštou) je 30 Kč- bližší informace obdržíte mailem při objednávce, ke které požadujete tisk korektury.

Jak je možné, že je tisk u nás tak extrémně levný ?

Vzhledem k striktnímu požadavku na dodání dat v PDF se zakázkami u nás nemusí zabývat grafik, stačí operátor tiskového stroje. Na něm se tiskne v nočních hodinách, kdy není stroj vytížen (při odběru na provozovně platí podstatně vyšší ceny, tato nabídka platí jen při objednávkách online a zaslání vytištěné zakázky přepravní službou).
Požadavky na dodaná data:
K tisku za extrémně nízké ceny přijímáme jen data, která nevyžadují žádný zásah ze strany operátora digitálního tiskového stroje (jen tak je možné držet náklady na úrovni umožňující tak výhodnou nabídku tisku). Data musí být ve formátu PDF ve velikosti 1:1 (nezapomeňte na netisknutelné okraje u formátů A4 a A3 - 4 mm po všech stranách - tj. chcete-li tisk A4 na spad, je nutné data v PDF připravit na rozměr A3+ nebo A3++ a formát A4 se spadávkami na něj vyskládat). Dodané PDF k tisku by mělo odpovídat specifikaci PDF/X1a-2001. Zašlete-li PDF neodpovídající tomuto standardu, také vám ho vytiskneme, ale bez záruky korektnosti výstupu (viz obchodní podmínky).
Nejdůležitější požadavky na PDF pro tisk (částečný výběr z výše zmíněné specifikace PDF/X1a-2001):
- verze PDF 1.3 (ne vyšší !)
- všechny rastry v barevném režimu CMYK
nebo ve stupních šedi, rozlišení 300-400 DPI pro nejvyšší kvalitu tisku
- pro vektorové objekty používat přednostně barevný režim CMYK či stupně šedi (Pantone barvy budou převedeny na CMYK, se všemi důsledky změn barevnosti)
- pro žádné objekty nepoužívat barevnost RGB, nevkládat barevné profily a pro všechny objekty nastavit trapping !
- nepoužívat "živé" průhlednosti a vrstvy - všechny "živé" průhlednosti a efekty využívající průhlednost je nutné rozrastrovat do jednovrstevného rastru
- všechna použitá písma nutno vložit do PDF souboru